Informacje dla pacjentów

Program realizowany przez naszą Poradnię jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

Rejestracja pacjentów:

osobiście lub telefonicznie: +48 508 116 835

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku 10.00 – 18.00

Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty
  • aktualny dowód ubezpieczenia
  • dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego

Sposób kwalifikacji do leczenia:

kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

  • terapia dla osób uzależnionych: indywidualna oraz grupowa
  • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
  • terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDA
  • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
  • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
  • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego