Aleksandra Wołoszczak


Aleksandra Wołoszczak

TERAPIA

Specjalistka psychoterapii uzależnienia, Certyfikat PARPA Nr 1951 Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla pacjentów z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz dla rodzin/partnerów uwikłanych w zależność z osobą uzależnioną. W trakcie nauki na 5-letnim kursie "Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin" przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Realizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU pod kier. naukowym prof. dr. hab. med. Bogdana de Barbaro. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

DORADZTWO I SZKOLENIA.

Pedagog, doradca zawodowy, specjalistka coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Absolwentka rocznej Szkoły Trenerów Zarządzania w Stowarzyszeniu MATRIK w Krakowie. Trener – rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – realizator programu: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców..