Informacje dla pacjentów

Program realizowany przez naszą Poradnię jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestracja pacjentów:

osobiście lub telefonicznie: 12 626-02-33

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do czwartku 10.00 – 18.00

piątek 8.00 – 13.00

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego

Sposób kwalifikacji do leczenia:

kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

 • terapia dla osób uzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDA
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego

Prowadzone grupy:

 • Grupa wstępna (edukacyjno - motywacyjna) dla osób uzależnionych jak i tych, którzy zastanawiają się czy ich picie jest bezpieczne. Spotkania trwają trzy tygodnie, dwa razy w tygodniu: poniedziałek i piątek godzina 17:00.
 • Grupa podstawowa dla osób uzależnionych , półroczna, spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu poniedziałek, i czwartek w godzinach 18:00 - 20:00.
 • Grupa pogłębiona dla osób uzależnionych, okres jej trwania to 1,5 roku, spotkania jeden raz w tygodniu – środa godz. 17:00. Grupa przewidziana jest dla pacjentów, którzy ukończyli grupę podstawową, ewentualnie dla osób , które ukończyły leczenie stacjonarne i grupę zapobiegania nawrotom.
 • Grupa zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych, 3 miesięczna, spotkania jeden raz w tygodniu - wtorek godz. 18:00-20:00.
 • Grupa dla osób współuzależnionych spotkania jeden raz w tygodniu - czwartek godz. 18:00-20:00.
 • Grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN.
 • Grupa dla osób z syndromem DDA, spotkania jeden raz w tygodniu - środa godz. 17:00-20:00