Szansa na zmianę II

O projekcie


Program wsparcia dla zadłużonych hazardzistów ich rodzin i bliskich

Adresatami projektu są osoby uzależnione od gier hazardowych, ich współuzależnieni partnerzy życiowi wraz z resztą rodziny.

Pomagając nacisk kładziemy zarówno na terapię jak i na radzenie sobie ze specyficzną sytuacją psychologiczną jaką jest zadłużenie.

W likwidowaniu symptomów hazardu i wyuczonej bezradności u osób niewypłacalnych ( członków rodzin)łączymy różne typy wsparcia w jeden proces pomocowy , Działania kierowane do osób uzależnionych od hazardu obejmują psychoedukację, wsparcie psychoterapeutyczne, poradnictwo prawne oraz ekonomiczne.

Dla rodziny osób ( małżonkowie, partnerzy, dzieci, rodzice) zaciągających zobowiązania bez pokrycia finansowego, przeżywające w związku z tym kryzys na wielu poziomach funkcjonowania przewidujemy wsparcie informacyjne (prawnik, ekonomista) i emocjonalne (konsultacje indywidualne oraz grupa wparcia).

W ramach działań projektu Szansa na Zmianę oferujemy :

  • bezpłatne konsultacje z radcą prawnym
  • bezpłatne konsultacje z ekonomistą – dyplomowanym księgowym
  • bezpłatne konsultacje z psychologiem i psychoterapeutą uzależnień
  • ponadto będzie można skorzystać z terapii grupowej, indywidualnej i małżeńskiej/ par oraz warsztatów ze specjalistami w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, ekonomii i poradnictwa finansowego oraz psychologii.

Zadanie jest realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

Terapia


Oferujemy konsultacje diagnostyczne a także terapię indywidualną i grupową oraz sesje terapii rodzinnej/ par dla osób uzależnionych od hazardu oraz ich rodzin i bliskich. Diagnoza i psychoterapia prowadzona jest bezpłatnie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów , lekarza psychiatrę i psychoterapeutów prowadzących sesje w nurcie strategiczno- strukturalnym, poznawczo – behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym oraz pracujących psychodramą. W celu umówienia spotkań proszę kontaktować się z osobą w rejestracji.

Warsztaty


Grupa warsztatowa to wieloetapowy trening kluczowych kompetencji radzenia sobie z zadłużeniem, przeznaczony zarówno dla osób uzależnionych od hazardu jak i osób z ich otoczenia, które w związku z nałogiem hazardzisty bywają uwikłane w spiralę długów. Cykl spotkań z psychologiem, ekonomistą i prawnikiem poświęcony jest tematyce wychodzenia z zadłużenia i porządkowania problemów życiowych; psychologicznych, finansowych i prawnych związanych z długami i nałogowym graniem .Warsztaty są bezpłatne, będą odbywały się cyklicznie i będą powtarzane w zależności od ilości zgłoszeń.

Poradztwo prawne


Osoby uzależnione od hazardu jak i członkowie rodzin oraz bliscy hazardzistów mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego. Radca prawny udziela porad dotyczących konsekwencji karnych w kwestiach zobowiązań finansowych: alimenty, grzywny itp. Ponadto można poradzić się w zakresie prawa rodzinnego (rozdzielność majątkowa, separacja, rozwód, sytuacja dzieci) oraz cywilnego i spadkowego (dziedziczenie zadłużenia, egzekucja długów i inne). Dyżury radcy prawnego odbywają się raz na dwa tygodnie w środę lub piątek. Prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

Doradztwo ekonomiczne


Osoby uzależnione od hazardu i członkowie ich rodzin oraz bliscy w trakcie trwania projektu mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa doradcy finansowego, dyplomowanego księgowego. Ekonomista udziela porad dotyczących planowania budżetu domowego, bilansowania wpływów i wydatków w sytuacji zadłużenia, zarządzania i planowania zmian w zarządzaniu finansami osobistymi. Dyżury ekonomisty odbywają się raz tygodniu lub na dwa tygodnie w zależności od ilości chętnych. Prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

Rejestracja


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Można zatelefonować, przyjść osobiście lub użyć poczty elektronicznej. Dopuszczamy możliwość rejestracji za pośrednictwem osób trzecich. Nie wymagamy ubezpieczenia, porady udzielane są bezpłatnie.