Rejestracja pacjentów

Osobiście lub telefonicznie

12 626 02 33

Informacje dla pacjentów

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń


Stowarzyszenie Pomocna Dłoń działa od 2000 r. Od momentu powstania koncentruje się na pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. By jak najlepiej realizować swoje cele organizacja powołała do życia Poradnię Leczenia Uzależnień, która mając zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i Urzędem Miasta Krakowa bezpłatnie pomaga kilkuset osobom rocznie. Jesteśmy autorami i realizatorami szeregu programów pomocy osobom dotkniętym, na różnych płaszczyznach, przez uzależnienie.
W ramach Stowarzyszenia zajmujemy się przede wszystkim leczeniem choroby alkoholowej oraz innych uzależnień. Równolegle obejmujemy terapią osoby współuzależnione oraz mające trudności w życiu w związku z syndromem DDA - Dorosłego Dziecka Alkoholika lub DDD - Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej.

Wykształcenie i doświadczenie

Pracownicy naszego Stowarzyszenia to wykwalifikowani specjaliści. Wszyscy podlegają regularnej superwizji i systematyczne dokształcają się poprzez udział w warsztatach i konferencjach.

Kompleksowość

Leczymy nie problem , ale człowieka. Specjalnie dla naszych pacjentów przygotowaliśmy nie tylko psychoterapię indywidualną, grupową czy rodzinną, ale także konsultację psychiatryczną i psychoedukację.

Podejście do pacjenta

Nasz Ośrodek wyróżnia przede wszystkim sposób, w jaki pracujemy z pacjentem. Staramy się by trafiająca do nas osoba, wiedziała nie tylko gdzie "nie chce być”, lecz przede wszystkim by wiedziała „gdzie chce dojść”.

Współpracujemy


NFZ
Urząd Miasta Krakowa
Ministerstwo Zdrowia
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Program realizowany przez naszą Poradnię jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przedziwdziałania Narkomani

Aktualności


Meldunek w Krakowie

Uprzejmie prosimy, osoby korzystające z psychoterapii w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń i zamieszkujące, a niezameldowane w Krakowie, o tymczasowy lub stały meldunek na terenie miasta Krakowa. Środki z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone na finansowanie psychoterapii są ograniczone, natomiast dysponujemy dużą pulą świadczeń z Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki tymczasowemu lub stałemu zameldowaniu w Krakowie będziemy w stanie kontynuować Państwa leczenie bez przerw i przeszkód.

Opublikowano: 2015-04-16

Program ograniczenia picia

– Program stanowi rozszerzenie oferty terapeutycznej placówki. Oparty jest na zaleceniach opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemwó Alkoholowych (PARPA) – Program Ograniczania Picia opiera się na spotkaniach indywidualnych i/lub grupowych, których celem jest wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, ustalonego wspólnie z terapeutą, zawierającego zestaw zasad dotyczących używania alkoholu ( ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce). Adresatami programu POP są przede wszystkim osoby: – pijące alkohol szkodliwie, – uzależnione od alkoholu, szczególnie: – bez przeciwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu, nieakceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii, w początkowej fazie uzależinenia z mniejszym nasileniem objawów doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem lepiej funkcjonujące społecznie młodsze.

– Program Ograniczania Picia zwykle obejmuje od 6 do 10 sesji, raz w tygodniu. – Spotkania prowadzi specjalista po ukończonym szkoleniu rekomendowanym przez PARPA. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Opublikowano: 2017-12-15

NASZ ZESPÓŁ


Kontakt


Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
ul. Eliasza Radzikowskiego 29
31-315 Kraków
12 626 02 33
Email
stowarzyszenie.poradnia@wp.pl
KRS: 0000051103
NIP: 6762043560
REGON: 351425897
Sieci społecznościowe