Grażyna Zaborowska-Bąk


Grażyna Zaborowska-Bąk

Jestem Absolwentką pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kończę kształcenie w zakresie Psychoterapii klinicznej, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego .Jestem specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji . W poradni prowadzę psychoterapię indywidualną osób z syndromem DDA, terapię osób uzależnionych oraz współprowadzę grupę adresowaną do hazardzistów. Swoją pracę regularnie superwizuję.