Grażyna Zaborowska-Bąk


Grażyna Zaborowska-Bąk

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, certyfikat nr SP/1355/2017. Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, W poradni prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osób z syndromem DDA, terapię osób uzależnionych Swoją pracę regularnie superwizuję.