Informacje dla pacjentów

Program realizowany przez naszą Poradnię jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestracja pacjentów:

Zapisy na wizytę w Poradni Leczenia Uzależnień należy dokonać osobiście w tutejszej Rejestracji, telefonicznie ( pod nr 12 418 05 34) w godz. pracy Rejestracji, lub w sposób elektroniczny ; stowarzyszenie.poradnia@wp.pl Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej weryfikujemy na podstawie nr PESEL ( poprzez system EWUŚ) za okazaniem dokumentu tożsamości pacjenta. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskiwania świadczeń. W przypadku braku dostępnych terminów, istnieje możliwość zapisania na listę oczekujących na udzielane świadczenia w Rejestracji lub pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku 08:00 – 19:00

WARUNKI DO ROZPOCZĘCIA TERAPII- OS. UZALEŻNIONE

 • Osoby chętne i zmotywowane do leczenia w Poradni nie potrzebują żadnego skierowania.
 • Wystarczy, że skontaktują się z Poradnią i zarejestrują się na terapię.
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu jest bezpłatne
 • Na pierwszą wizytę potrzebne są : dowód osobisty a także dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego i zachowana abstynencja.
 • Kwalifikacją do rozpoczęcia terapii jest rozmowa przeprowadzona z terapeutą oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą

WARUNKI DO ROZPOCZĘCIA TERAPII- OS. WSPÓLUZALEŻNIONE/ z DDA

 • Podjęcie terapii w Poradni przez członków rodzin osób uzależnionych wymaga dostarczenia skierowania do poradni specjalistycznej ( wydawane m. in lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatrę)
 • Pacjent, który rejestruje się do Poradni ma obowiązek posiadać oryginał skierowania i dostarczyć go w dniu pierwszej wizyty lub nie później niż w terminie 14 dni roboczych od pierwszego spotkania z psychoterapeutą.
 • Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty a także skierowanie do poradni specjalistycznej i dokumentacja z poprzedniego leczenia.
 • Kwalifikacją do rozpoczęcia terapii jest rozmowa przeprowadzona z terapeutą oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

 • terapia dla osób uzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia dla osób z syndromem DDA: indywidualna oraz grupowa
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną
 • diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego
 • konsultacje z lekarzem psychiatrąv