Informacje dla pacjentów

Program realizowany przez naszą Poradnię jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Gminę Miejską Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestracja pacjentów:

Rejestracji może dokonac tylko osoba zainteresowana osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 12 418 05 34

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do czwartku 10.00 – 18.00

piątek 8.00 – 13.00

Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty
  • aktualny dowód ubezpieczenia
  • dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego

Sposób kwalifikacji do leczenia:

kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

  • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
  • terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDA
  • terapia par
  • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

Prowadzone grupy:

  • Grupa dla osób z syndromem DDA, spotkania jeden raz w tygodniu - środa godz. 17:00-20:00